Diagnostyka ciężarówek odgrywa kluczową rolę w kontekście efektywności i wydajności pracy pojazdu, a także bezpieczeństwa kierowców. Profesjonalne wykonawstwo badań technicznych pozwala szybko zweryfikować sposób działania poszczególnych podzespołów, a przez to uchronić przed niespodziewanymi awariami w trasie.

Nasza firma oferuje usługę diagnostyki komputerowej samochodów ciężarowych, w trakcie której technicy kompleksowo badają stan techniczny auta i przeprowadzają niezbędne testy jakościowe.

Diagnostyka ciężarówek a przepisy prawne

Przepisy dotyczące badań diagnostycznych ciężarówek zostały zawarte w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 roku, a także w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 stycznia 2003 r., w którym określono warunki techniczne tego typu pojazdów. Zgodnie z treścią obu tych regulacji prawnych właściciele aut ciężarowych zobligowani są do weryfikacji stanu technicznego raz w roku w przypadku pojazdów nieprzekraczających 3,5 t, lub co pół roku w przypadku pojazdów o masie większej niż 3,5 t.

uwazny mechanik pracuje na laptopie

Niezależnie od przepisów prawnych w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do działania poszczególnych podzespołów czy elementów układu należy jak najszybciej poddać ciężarówkę profesjonalnej diagnostyce. W przeciwnym razie korzystanie z niesprawnego pojazdu będzie wiązać się z ryzykiem uszkodzenia ładunku. Co jednak jeszcze ważniejsze, w takiej sytuacji jazda takim samochodem ciężarowym stwarza potencjalne zagrożenie zarówno dla kierowcy auta, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego.

Diagnostyka komputerowa samochodów ciężarowych – jak to wygląda w praktyce?

Diagnostyka komputerowa ciężarówek przeprowadzana jest za pomocą odpowiedniego oprogramowania systemowego, które wymaga regularnej aktualizacji. W trakcie badania technicznego przeprowadzanego w naszym warsztacie specjaliści weryfikują stan hamulców, a także sprawność układu kierowniczego, silnika czy instalacji elektrycznych. Dokładnie sprawdzamy poziom zużycia podzespołów, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na wydajność i efektywność pracy pojazdu ciężarowego.

Profesjonalny, komputerowy sprzęt diagnostyczny pozwala nam na szybką realizację usługi przy jednoczesnym detalicznym sprawdzeniu poszczególnych układów. Wysokie kwalifikacje techników umożliwiają dokładny i precyzyjny odczyt danych generowanych przez system. Diagnostyka komputera samochodów ciężarowych daje możliwość ekspresowego odczytania informacji z systemu sterującego oraz wykrycia ewentualnych usterek.

Diagnostyka samochodów ciężarowych – zaufanie klientów

Wysoką jakość naszych działań potwierdzają opinie setek zadowolonych klientów. Nasi specjaliści posiadają wysokie kwalifikacje i niezbędne szkolenia, pozwalające na przeprowadzanie diagnostyki komputerowej samochodów ciężarowych. Jesteśmy terminowi, rzeczowi oraz zaznajomieni ze specyfiką modułów kontrolnych, w które wyposażane są współczesne pojazdy. Dzięki temu niestraszne są nam zarówno drobne, jak i poważniejsze usterki.

Po podłączeniu urządzenia diagnostycznego do systemu technicy mogą odczytać kody błędów, parametry pracy poszczególnych podzespołów technicznych (np. napięcie akumulatora, ciśnienie oleju), a także przeprowadzić kontrolowane testy układów. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opisywanej usługi serdecznie zapraszamy do kontaktu. Co więcej, jesteśmy gotowi na jakiekolwiek pytania dotyczące tej oraz innych propozycji znajdujących się z naszej ofercie.